Praktijkregels

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen etc. Indien er aanzienlijke wijzigingen hierin zijn opgetreden kan het zijn dat u wederom een gezondheidsvragenlijst dient in te vullen. Ook wijzigingen van (e-mail)adres, telefoonnummer(s) en huisarts vernemen wij graag (een medicatie-overzicht van uw apotheek kunt u ook afgeven bij de balie).

Openingstijden

Voor behandeling is onze praktijk geopend op maandag en woensdag van 8:00-12:30 en van 13:30-18:00, op dinsdag en donderdag van 8:00-12:30 en van 13:30-17:00. Op vrijdag van 8:00-12:00 vinden uitsluitend spoedeisende behandelingen plaats.

Bereikbaarheid

De praktijk is voor het maken van afspraken op werkdagen van 8:00-12:00 bereikbaar via telefoonnummer 0570-657373. Buiten deze uren uitsluitend voor dringende zaken. Voor spoedeisende gevallen gedurende de avond, nacht, het weekend en feestdagen kunt u het dienstrooster raadplegen van de tandartsenkring Deventer en omstreken. Dit rooster vindt u bij “Spoedgevallendienst“.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Afspraken worden ingepland op basis van beschikbaarheid. Bij verhindering moet een gemaakte afspraak uiterlijk 2 werkdagen van tevoren afgezegd worden, anders kunnen wij de gereserveerde tijd mogelijk in rekening brengen waarbij wij €20,00 per 10 minuten gereserveerde afspraaktijd hanteren.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet, maar neem zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u bij voorkeur tussen 8:00 en 9:00 indien u dezelfde dag nog graag gezien wenst te worden.

Tandheelkundige controle

Minimaal 1x per jaar doen wij een tandheelkundige controle, waarbij tevens indien nodig tandsteen wordt verwijderd zodat optimale reiniging goed mogelijk is. Wij proberen optimale tandheelkunde te bieden en verlangen van u een goede mondhygiëne. Indien het beter kan, zullen wij proberen het samen te verbeteren.

Röntgenfoto’s

Voor goede diagnostische tandheelkunde is het meestal nodig om eens in de paar jaar röntgenfoto’s te maken (de termijn is overigens afhankelijk van uw gebitssituatie!). Wij doen dat dus ook.

Begroting

Voor behandelingen die 250 euro of meer bedragen ontvangt u standaard van ons een begroting tenzij het jeugdigen jonger dan 18 jaar betreft waarvan de behandeling volledig wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Natuurlijk kunt u altijd een begroting ontvangen als u daarom vraagt. Wilt u weten wat u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar dan adviseren wij u contact met uw zorgverzekeraar op te nemen. Ook kunt u op vergelijkmondzorg.nl informatie over uw vergoeding vinden.

Nota’s/Betalingsvoorwaarden

Onze nota-afhandeling voor alle patiënten hebben wij overgedragen aan Infomedics. Infomedics zorgt voor indiening van uw declaratie bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt slechts een nota van Infomedics voor het bij te betalen bedrag/eigen bijdrage. Wij hanteren de KNMT-betalingsvoorwaarden.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid door middel van een anonieme enquête die wij aan u via e-mail versturen om zo op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balie-assistente/tandartsassistente en/of de tandarts.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiëntinformatie wordt nooit aan derden verstrekt zonder toestemming.

Gedrag

Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Uitschrijving

Uitschrijving dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met ons en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen met ons heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.