Praktijkregels – Tandartspraktijk Overbeek – Deventer

Tandartspraktijk Overbeek

Goede mondverzorging is belangrijk voor een stralende lach en voor uw algehele gezondheid. Kwaliteit en persoonlijk contact staan bij ons centraal.

Praktijkregels

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen etc. Indien er aanzienlijke wijzigingen hierin zijn opgetreden kan het zijn dat u (wederom) een gezondheidsvragenlijst dient in te vullen. Ook wijzigingen van (e-mail)adres, telefoonnummer(s) en huisarts vernemen wij graag (een medicatie-overzicht van uw apotheek kunt u ook afgeven bij de balie).

Openingstijden

Voor behandeling is onze praktijk geopend op maandag en woensdag van 8:00-18:00, op dinsdag en donderdag van 8:00-17:00.

Bereikbaarheid

De praktijk is voor het maken van afspraken op maandag t/m donderdag van 8:00-12:00 bereikbaar via telefoonnummer 0570-657373. Buiten deze uren uitsluitend voor dringende zaken. Buiten onze openingstijden raadpleegt u de informatie op onze telefoonbeantwoorder of kijkt u op onze website bij “Spoedgevallendienst“.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Afspraken worden ingepland op basis van beschikbaarheid. Bij verhindering moet een gemaakte afspraak uiterlijk 2 werkdagen van tevoren afgezegd worden, anders zullen wij de gereserveerde tijd in rekening brengen waarbij wij € 22,50 per 10 minuten gereserveerde afspraaktijd hanteren. Het veelvuldig niet nakomen van afspraken kan leiden tot uitschrijving.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet, maar neem zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u bij voorkeur tussen 8:00 en 9:00 indien u dezelfde dag nog graag gezien wenst te worden. U wordt met een pijnklacht op dezelfde dag ingepland indien er sprake is van een nabloeding, ongeval of zeer acute (bijvoorbeeld slaapverstorende) pijnklacht. Voor overige klachten plannen wij op basis van beschikbaarheid.

Tandheelkundige controle

Minimaal 1x per jaar doen wij een tandheelkundige controle, waarbij tevens indien nodig tandsteen wordt verwijderd zodat optimale reiniging goed mogelijk is. Wij proberen optimale tandheelkunde te bieden en verlangen van u een goede mondhygiëne. Indien het beter kan, zullen wij proberen het samen te verbeteren. Indien u 2 jaar na uw laatste periodieke controle/consult nog steeds geen nieuwe afspraak heeft gemaakt voor een volgende periodieke controle/consult, heeft dit tot gevolg dat wij u zullen uitschrijven.

Röntgenfoto’s

Voor goede diagnostische tandheelkunde is het meestal nodig om eens in de paar jaar röntgenfoto’s te maken (de termijn is overigens afhankelijk van uw gebitssituatie!). Wij zullen dus met enige regelmaat röntgenfoto’s maken.

Begroting

Voor behandelingen die 250 euro of meer bedragen ontvangt u standaard van ons een begroting tenzij het jeugdigen jonger dan 18 jaar betreft waarvan de behandeling volledig wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Natuurlijk kunt u altijd een begroting ontvangen als u daarom vraagt. We gaan ervan uit dat u akkoord bent met deze begroting indien u voor de desbetreffende behandeling een afspraak heeft gemaakt of maakt. Wilt u weten wat u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar dan adviseren wij u contact met uw zorgverzekeraar op te nemen.

Nota’s/Betaalvoorwaarden

Onze nota-afhandeling voor alle patiënten hebben wij overgedragen aan Infomedics. Infomedics zorgt voor indiening van uw declaratie bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt slechts een nota van Infomedics voor het bij te betalen bedrag/eigen bijdrage. De betaalvoorwaarden van Infomedics vindt u op hun website. Lees hier de volledige betaalvoorwaarden.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid door middel van een anonieme enquête die wij aan u via e-mail versturen om zo op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balie-assistente/tandartsassistente en/of de tandarts.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiëntinformatie wordt nooit aan derden verstrekt zonder toestemming.

Gedrag

Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Uitschrijving

Uitschrijving dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

Niet nakomen praktijkregels

Indien de praktijkregels niet worden nagekomen kan dit leiden tot uitschrijving.

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met ons en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen met ons heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.